Polityka prywatności - Skup i sprzedaż gotowych spółek z o.o. | Wirtualne biuro | EXCELIO

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  • Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszymi usługami online. Ochrona naszych klientów / odwiedzających / użytkowników i korzystanie z nich tylko w taki sposób, w jaki nasi klienci / goście / użytkownicy oczekują od nas, jest dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego poniższe zasady mają na celu poinformowanie użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz o prawach użytkownika związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
  • Administrator Kancelaria Karwowski Prawo Gospodarcze, ul. Rejtana 7/9/2, 02-516 Warszawa, właściciel Serwisu www.spolki-excelio.pl jest Administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, a zatem odpowiada za przetwarzanie danych w sposób objaśniony w niniejszym dokumencie.
  • Możesz skontaktować się z nami w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@spolki-excelio.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony
  • Wizyta w serwisie www.spolki-excelio.pl jest rejestrowana. Adres IP aktualnie używany przez urządzenie, datę i godzinę, typ przeglądarki i system operacyjny urządzenia, strony dostępne i [dane dodatkowe] mogą być rejestrowane. Dane dodatkowe pobierane przez platformę to: Imię, Nazwisko, adres email, numer telefonu, oznaczenie użytkownika, adres IP, ewentualna geolokalizacja, miejsce zamieszkania, nazwa firmy, adres firmy, nr NIP. Dane te te są gromadzone w celu optymalizacji i ulepszenia dostępu do Serwisu oraz usług związanych z działalnością kancelarii. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie, tj. ochrona integralności i dostępności Serwisu oraz poprawa jakości naszych usług. Ponadto Twoje dane osobowe są przechowywane tylko wtedy, gdy dostarczysz je nam w ramach intencji rozpoczęcia współpracy, np. w ramach rejestracji, ankiety, aplikacji online lub pobrania oferty, czy zakupu lub zamówienia usługi drogą online. Podjęliśmy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że dane przekazane nam podczas rejestracji są odpowiednio chronione. Środki te obejmują między innymi szyfrowanie, kontrolę dostępu, podział obowiązków, audyt wewnętrzny itp.
  • Formularz kontaktowy – możesz skorzystać z różnych formularzy kontaktowych na naszej stronie www.spolki-excelio.pl, aby skontaktować się z nami w sprawach dotyczących Serwisu oraz świadczonych usług i widniejących ofert. Dane osobowe, które wprowadzono w formularzu kontaktowym, zostaną przetworzone tylko w celu odpowiedzi na zapytanie zamieszczone w formularzu. Wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego stanowi działanie afirmatywne, za pomocą którego wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych.
  • Ciasteczka – aby ułatwić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystania z niektórych funkcji, możemy używać plików „cookie” na różnych stronach. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre pliki cookie, które używamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas kolejnej wizyty. Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, abyś był poinformowany o ustawieniach plików cookie osobno i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz funkcję pomocy przeglądarki internetowej. Jeśli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie, możesz uzyskać dostęp do naszej „Polityki plików cookie” www.spolki-excelio.pl/polityka-prywatnosci.
  • Odbiorcy danych – możemy wykorzystywać dostawców usług stron trzecich do przetwarzania Twoich danych osobowych. Ci usługodawcy mogą znajdować się w krajach w Unii Europejskiej i poza nią (UE) oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Zapewniamy, że usługodawcy przetwarzają dane osobowe zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych, nawet jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju poza EOG, co do którego nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności. Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom nie odbywa się, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń dla międzynarodowego transferu danych lub ich kopii, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@spolki-excelio.pl z tematem zaczynającym się od „RODO…”
  • Okres przechowywania – dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą przechowywane tylko do momentu spełnienia celu, dla którego zostały przetworzone. O ile okresy przetrzymywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym muszą być przestrzegane, okres przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat od zakończenia korzystania z serwisu, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenia usług której stronami jest Klient oraz Usługodawca/Administrator. Jednak okresy przechowywania mogą również ulec zmianie w związku z naszym uzasadnionym interesem (np. w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych, zapobiegania niewłaściwemu użyciu lub ścigania przestępców kryminalnych).
  • Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany – dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 3. Twoje prawa Jako osoba, której dane dotyczą, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, wysyłając powiadomienie pod danymi kontaktowymi wspomnianymi powyżej w sekcji 1, aby skorzystać z Twoich praw. Prawa te wymieniono poniżej:
  • Prawo do otrzymywania informacji o przetwarzaniu danych i kopii przetwarzanych danych;
  • Prawo do żądania poprawienia niedokładnych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych;
  • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • Prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących podmiotu danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie oraz do żądania przesłania tych danych do innego administratora;
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • Prawo do wycofania danej zgody w dowolnym momencie, aby zatrzymać przetwarzanie danych oparte na Twojej zgodzie;
  • Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Realizacja poszczególnych uprawnień może być dokonana poprzez kontakt z Administratorem Danych lub wskazanym wyżej Inspektorem Ochrony Danych pod adresem kontakt@spolki-excelio.pl
 • Lokalizacja

  ul. Rejtana 7/9 lok. 1, Warszawa

 • E-mail

  kontakt@spolki-excelio.pl

 • Telefon

  +48 606 49 92 93

 • Telefon

  +48 576 591 818

 • Godziny pracy

  Pn-Pt: 9:00 - 17:00

Formularz kontaktowy

Zainteresowała Cię
nasza oferta?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami jak najszybciej by poznać szczegóły.


  Administratorem danych osobowych w powyższym formularzu jest KKPG sp. z o.o. z siedzibą ul. Rejtana 7/9 lok. 1, Warszawa Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł wypełnić formularza.