sprzedaż spółki jakie dokumenty

Sprzedaż spółki z o.o. – jakie dokumenty należy przygotować?

20 stycznia 2023

Sprzedaż spółki z o.o. – jakie dokumenty należy przygotować?

Czasami sprzedaż spółki z o.o. jest korzystniejsza od jej likwidacji. Przede wszystkim trwa o wiele krócej niż druga z wymienionych procedur. Wtedy warto rozejrzeć się za firmą skupującą spółki z o.o. lub innym, potencjalnym nabywcą, które zechce zakupić od nas udziały. Jakie dokumenty należy przygotować?

Sprzedaż spółki z o.o. – jakie dokumenty?

Zdecydowałeś się już na sprzedaż spółki z o.o. Jakie dokumenty powinieneś przygotować? Powinna to być przede wszystkim umowa sprzedaży udziałów. Może ona przybrać różną formę, a jej zapis będzie zależny od tego, jakie warunki uda się stronom wypracować. Jak widać wszystko jest więc zależne od ustaleń oraz samej transakcji. Tego typu umowa zbycia udziałów powinna zawierać określone zagadnienia. Można by tutaj wymienić chociażby szczegółowy opis przedmiotu umowy, zapisy dotyczące wpisu do księgi udziałów czy zapisy odnoszące się do ceny za udziały oraz terminu jej płatności. Co istotniejsze przy tej kwestii, umowa musi zostać sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Jednak to nie koniec formalności związanych ze sprzedażą spółki z o.o. Kolejnym dokumentem, który należy sporządzić to zawiadomienie o sprzedaży udziałów spółki z o.o. To wymóg czysto formalny, jednak bardzo istotny z punktu widzenia prawa. Spółka musi wpisać Cię do księgi udziałów, aby uznać Cię za udziałowca. Dlatego właśnie do zawiadomienia o sprzedaży udziałów trzeba dołączyć również dowód przejścia własności udziałów.

Sprzedaż spółki z o.o. – formalności ciąg dalszy

Mamy nadzieję, że nie zakręciło Ci się w głowie od ilości informacji oraz potrzebnych formalności, ponieważ to jeszcze nie koniec. Kiedy Spółka otrzyma zawiadomienie o sprzedaży udziałów, wtedy Zarząd Spółki jest zobligowany do tego, aby dokonać wpisu w księdze udziałów. Wiąże się z tym kolejna formalna kwestia, jaką jest lista wspólników spółki z o.o. sporządzana przez Zarząd. Musi zostać ona podpisana przez wszystkich członków zarządu spółki z o.o. Kodeks Spółek Handlowych jasno stanowi, że po każdym wpisaniu zmiany do księgi udziałów zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału.

Zarząd Spółki zobowiązany jest także do tego, aby złożyć wnioski do KRS o wpis tej zmiany, o ile sprzedaż udziału w spółce obejmuje więcej niż 10% udziałów w Spółce. Na sam koniec kupujący jest zobowiązany do przygotowania deklaracji podatkowej PCC 3 oraz zapłaty należnego podatku. W przypadku umowy sprzedaży udziałów wynosi on 1% od ceny rynkowej sprzedaży udziałów.