umowa najmu wirtualnego biura wzór

Wzór umowy najmu wirtualnego biura. Jak może wyglądać?

22 września 2022

Wzór umowy najmu wirtualnego biura. Jak może wyglądać?

Jak może wyglądać umowa najmu wirtualnego biura? Jakie elementy powinna lub może zawierać? Warto pamiętać, że każda umowa najmu jest regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego, a więc w razie wątpliwości powinniśmy szukać odpowiedzi w odpowiednim kodeksie cywilnym. Przyjrzyjmy się bliżej przykładowej umowie najmu wirtualnego biura.

Umowa najmu wirtualnego biura – wzór

Jak może wyglądać umowa najmu wirtualnego biura? Wzór można znaleźć na niejednej stronie internetowej w wyszukiwarce, jednak my chcielibyśmy skupić się na poszczególnych jej elementach wraz z krótkim omówieniem. Przepisy prawa określają pewne obligatoryjne elementy, których nie można pominąć. Są to między innymi:

  • • miejsce i data zawarcia umowy;
  • • określenie stron umowy (dane osób, które zawierają ze sobą umową);
  • • określenie przedmiotu najmu (np. opis lokalu, jego adres, stan prawny, metraż itp.);
  • • wskazanie wysokości czynszu w pieniądzach bądź świadczenia innego rodzaju;
  • • czas obowiązywania umowy;
  • • warunki wypowiedzenia umowy przed ustalonym terminem;
  • • prawa i obowiązki każdej strony umowy;
  • • podpisy stron.

Są to niezbędne elementy, które powinna zawierać przykładowa umowa najmu wirtualnego biura, jednak poza nimi, warto zawrzeć również inne elementy. Przede wszystkim należy zastanowić się nad określeniem kwoty kaucji oraz sposobu jej rozliczania (jeżeli takowa jest pobierana podczas podpisania umowy) lub określić szczególny sposób korzystania z lokalu (np. zakaz palenia, posiadania zwierząt czy prawo podnajęcia lokalu osobom trzecim). Oprócz tego w umowie najmu wirtualnego biura mogą zostać ustalone kary umowne dot. np. opóźnienia w zapłacie czynszu.

Najem lokalu a stan prawny

Jak już zostało wcześniej wspomniane, wszelkie umowy najmu reguluje kodeks cywilny. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może zostać określony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli nie zachowamy tej formy, wtedy przepisy mówią jasno, że umowę poczytuje się za zawartą na czas nieokreślony.

Jeszcze przed podpisaniem umowy, dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi jej warunkami, abyś później nie był zaskoczony poszczególnymi zapisami. Oczywiście te niezgodne z prawem ogólnym nie będą uwzględniane, jednak już teraz warto oszczędzisz sobie stresu i nerwów. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, możesz zgłosić się do nas.